Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsen av vår nettside

Ditt personvern hos MoniK Regnskap AS blir til enhver tid behandlet i forhold til gjeldende personvernreglement, herunder General Data Protection Regulation forkortet med GDPR og Lov om behandling av personopplysninger (heretter kalt personopplysningsloven).

Hva er personopplysning?

  • enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadressen, e-postadresse, fødselsnummer, IP-adresse, telefonnummer etc.

Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I MoniK Regnskap AS er personvern viktig i vår leveranse av tjenester. Vi behandler personopplysningene som arbeidsgiver, leverandør av tjenester (databehandler) og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside www.monikregnskap.no.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan de behandles og beskyttes samt dine rettigheter dersom vi har registrert personopplysninger om deg.

Forespørsler via nettsiden

MoniK Regnskap AS ønsker å ha best mulig dialog med deg og vi har derfor behov for noen opplysninger. Ved bruk av skjema «kontakt oss» på www.monikregnskap.no må du oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene lagres i nettsidens database som administreres av daglig leder. Opplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor MoniK Regnskap AS og de vil bli slettet på server etter ett år. Opplysningene er dine og du har rett til å forespørre hvilke opplysninger som er lagret om deg.

Rettslig grunnlag for behandling av disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 og GDPR Artikkel 6 avsnitt 1a

Dine rettigheter

Du har:

  • Rett til innsyn
  • Rett til å korrigere
  • Rett til sletting
  • Rett til begrensning

Personvernerklæring for utføring av tjenester

Ved inngåelse av en samarbeidsavtale vil MoniK Regnskap AS fremlegge for signering en personvernerklæring som omfatter de tjenester vi skal utføre for deg.